Vad döljer sig bakom luckorna på din Falcon eller AGA-spis? Upptäck vår guide till att välja rätt spis utifrån dina behov och förutsättningar.

1. Val av ugnsuppsättning

90 cm

Så här tyder du siffrorna på varje ugnslucka nedan: 1) Multifunktionsugn, 2) Varmluftsugn, 3) Salamandergrill

90 cm med en ugn

Så här tyder du siffrorna på varje ugnslucka nedan:
 1) Multifunktionsugn, 6) Förvaringslåda

Multifunktion/varmluft
Classic Deluxe
Nexus
Professional Deluxe
2 varmluftsugnar
Classic
Infusion
Kitchener
Professional+

Multifunktion/varmluft
Deluxe
Elan Deluxe
Elise
Leckford Deluxe
AGA Masterchef Deluxe

Multifunktion
Professional+ FX/FXP

Multifunktion
900S

100 cm

Så här tyder du siffrorna på varje ugnslucka nedan: 1) multifunktionsugn, 2) Varmluftsugn, 3) Salamandergrill

Multifunktion/varmluft
Classic Deluxe
Professional Deluxe
Professional+ FX100

2 varmluftsugnar
Classic
Kitchener
Professional+

Multifunktion/varmluft
Deluxe
Elise
Mercury

110 cm

Så här tyder du siffrorna på varje ugnslucka nedan: 1) multifunktionsugn, 2) Varmluftsugn, 3) Salamandergrill 4) Slow cook ugn 5) Jäsugn (kan även användas som förvaringslåda) 6) Förvaringslåda

Multifunktion/Ångugn
NEXUS Steam
Multifunktion/varmluft
Classic Deluxe
Nexus
Professional Deluxe
2 varmluftsugnar
Classic
Infusion
Kitchener
Professional+

Multifunktion/varmluft
Deluxe
Elan Deluxe
Elise
Leckford Deluxe
Mercury

Multifunktion/varmluft
Continental

Multifunktion/varmluft
NEXUS SE
2 varmluftsugnar
Esprit

Multifunktion/varmluft
AGA Masterchef Deluxe

120 cm

Så här tyder du siffrorna på varje ugnslucka nedan: 1) multifunktionsugn, 2) Varmluftsugn, 3) Salamandergrill  6) Förvaringslåda

Multifunktion/varmluft

1200 Mercury

2. Val av hälltyp

Gashällar

Modeller:

Classic 90/100
Classic Deluxe 90/100
ELan Deluxe 90
Infusion 90
Kitchener 90/100
Leckford Deluxe 90
Nexus 90
Professional+ 90/100
Professional+ FX/FXP

Modeller:

Elise 90

Modeller:

Elise 110

Modeller:

Classic 110
Esprit 110
Infusion 110
Kitchener 110
Professional Deluxe 110
Professional+ 110

Modeller:

Classic Deluxe 110
Elan Deluxe 110
Leckford Deluxe 110
Nexus 110
Nexus SE
Nexus Steam

Modeller:

900S
Continental
Deluxe 900/1000/1092
Mercury 1000/1082/1200

Induktionshällar

Modeller:

Classic 90/100/110
Classic Deluxe 90/100/110
Esprit 110
Infusion 90/110

Professional+ 90/110
Professional+ FX
Professional Deluxe 90/110

 Dimensioner på zoner:

Zon 1, 4 och 5 = inre ring 140 mm
Zon 2= Inre ring 120 mm
Zon 3= inre ring 160 mm

 

Modeller:

Elan Deluxe 90/110
Elise 90/100/110
Leckford Deluxe 90/110
Nexus 90/110
Nexus SE
Nexus Steam

Dimensioner på zoner:

Zon 1, 2 och 4= inre ring 180 mm
Zon 3= inre ring 210 mm
Zon 5= inre ring 145 mm

Modeller:

900S
Continental
Deluxe 900/1000/1092
Mercury 1000/1082/1200

Dimensioner på zoner:

Zon 1, 4 och 5= inre ring 140 mm
Zon 2= inre ring 120 mm
Zon 3= inre ring 160 mm

Keramiska hällar

Modeller:

Classic 90
Classic Deluxe 90

Dimensioner på zoner:
Zon 1: 200 mm
Zon 2, 3= 165 mm
Zon 4= 200/125 mm
Zon 5: 230/144 mm 

Modeller:

Classic 110
Classic Deluxe 110

Dimensioner på zoner:
Zon 1: 230/144 mm
Zon 2= 200 mm
Zon 3, 4= 165 mm
Zon 5: 200/125 mm
Zon 6: 165