Klarna har för tillfället tekniska störningar och de arbetar på att lösa det snabbt. Vill du beställa – kontakta oss gärna direkt på tel 010 -129 80 80 eller info@leamington.eu eller försök igen om en stund.

Behöver du hjälp?    +46 (0)10 129 80 80

Vi är även Eldabutiken i Stenungsund! Du hittar hela sortimentet eldstäder på eldabutiken.se

Drömspisar och eldstäder – allt du egentligen önskar

Garanti och service

Det är när något inte fungerar som det ska, som du som mest behöver snabb hjälp, eller hur? Vi vill att du ska vara 100% nöjd med ditt köp. När det gäller frågor kring garanti och service, ber vi dig därför att först läsa igenom vår information nedan. Garantitiden skiljer sig något mellan de olika kategorier men som privatperson omfattas du alltid av konsumentköplagen som ger dig 3 års reklamationsrätt. Glöm inte att registrera din produkt för att aktivera garantin.

Mottagning av gods

 • Det är ytterst viktigt att du först av allt granskar godset noggrant innan du skriver på fraktsedeln.
 • Eventuell transportskada måste anmälas direkt av godsmottagaren till fraktbolaget samt till oss. Fraktsedeln skall i så fall ej signeras utan en anmärkning skall skrivas på fraktsedeln som både godsmottagaren och chauffören skall signera. Utan anmärkning på fraktsedeln kan skadan inte regleras.
 • Dold skada på produkten måste reklameras inom sju dagar från ankomst enligt fraktsedelns datum.
 • Om du upptäckt skadat gods, skall du dessutom göra anmälan direkt och dokumentera med bild samt ge en kort beskrivning.

  VIKTIGT! DSV tar ut lagerhyra från och med fjärde dygnet efter att avisering har skett. Denna lagerhyra kommer att debiteras dig som kund om du inte tagit emot godset inom denna tidsram. För att din leverans ska bli fraktfri, måste du alltså välja en av de tre första dagarna du får upp i din avisering, oavsett om du ser fler dagar eller ej. NOTERA OCKSÅ ATT LEVERANS SKER TILL TOMTGRÄNS.

Här finner du frågor och svar på vad som gäller för garanti och service

För att kunna anmäla ett nytt service- eller garantiärende behöver vi nedanstående information.

 • Namn
 • Adress
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Modellbeteckning
 • Serienummer 
 • Inköpsdatum och Inköpsställe
 • Kvitto skall alltid bifogas.
 • Felbeskrivning

Leamington ABs garanti omfattar fel på vitvaran, vilket orsakats av material- och/eller produktionsfel. Garantin gäller endast för hemmabruk (enligt de villkor som anges i texten nedan).

 • Produkter sålda av Leamington AB samt av Leamington AB registrerade och godkända återförsäljare.
 • Produktgarantin gäller i Sverige och Danmark.
 • Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material eller produktionsfel.
 • Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin?” 

Falcon:

 • Garantiperiod om två år. Under denna period ersätts reservdelar utifrån gällande garantivillkor, helt utan kostnad under förutsättning att produkten blivit registrerad och godkänd via vårt webbformulär inom tre månader efter inköpsdatum. Arbets- och resekostnader för att åtgärda felet täcks – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan att särskilda extrakostnader tillkommer. 

Steel Cucine:

 • Garantiperiod om två år. Under denna period ersätts reservdelar utifrån gällande garantivillkor, helt utan kostnad under förutsättning att produkten blivit registrerad och godkänd via vårt webbformulär inom tre månader efter inköpsdatum. Arbets- och resekostnader för att åtgärda felet täcks – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan att särskilda extrakostnader tillkommer.


AGA-spisar:

 • Garantiperiod om 1 år gällande fritt arbete och 5 år fria reservdelar.  Garantivillkoren gäller under förutsättning att produkten blivit registrerad och godkänd via vårt webbformulär inom tre månader efter inköpsdatum. Produkten skall finnas tillgänglig och åtkomlig för reparation.

Westin:

 • Garantiperiod om två år. Under denna period ersätts reservdelar utifrån gällande garantivillkor, helt utan kostnad under förutsättning att produkten blivit registrerad och godkänd via vårt webbformulär inom tre månader efter inköpsdatum. Arbets- och resekostnader för att åtgärda felet täcks – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan att särskilda extrakostnader tillkommer. 


Skulle någon av ovanstående produkter flyttas från  ursprungsköparens adress, upphör garantin att gälla. Detta på grund av att vi ej kan ansvara för eventuella transport- och eller hanteringsskador.

Det av Leamington AB utsedda serviceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantin.

Leamington AB genom sin egen servicepartner. 

 • Normalt slitage
 • Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
 • Förbrukningsvaror inkl. batterier och lampor.
 • Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring.
 • Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker.
 • Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/ eller en behörig servicepartner eller om andra reservdelar än originaldelar har använts.
 • Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningarna.
 • Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs. ej för hemmabruk.

Vid köp av utställningsprodukt från någon av våra återförsäljares butik/showroom, eller vårt eget showroom, gäller 1 års garanti med undantag för kosmetiska skador eller tillbehör. Dock upphör garantin helt att gälla efter 3 år som utställningsexemplar i butik/showroom.